Dunavarsány és térsége
Betelepülési lehetőségek
Szolgáltatásaink
Műszaki információk
Ingatlanfejlesztéseink
Adattár
Kapcsolatfelvétel
Képek
Betelepült cégek
 
 Resonator Csoport Tagja

2017. Február 27., hétfo Ákos, Bátor
 
Kezdőlap

Szeretettel köszöntjük a Dunavarsány Ipari Park honlapján!

A következő oldalakon igyekeztünk minden olyan információt összegyűjteni, amely hasznos lehet a betelepülni szándékozó cégek számára. Bízunk benne, hogy minden szükséges információt könnyen megtalál. Amennyiben bármi kérdése felmerül, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

A Park létrehozásának célja:

A Közép-Magyarországi Régióban fekvő Dunavarsány Ipari Parkot tulajdonosaik elsősorban a multinacionális, valamint a hazai nagy vállalatok jelentős területigényű letelepedésének, valamint a beszállítók és a helyi vállalkozások letelepedésének elősegítésére hozták létre. A terület adottságai közül elsősorban a kedvező telekárat, a kiváló megközelíthetőséget, a mérsékelt helyi adót és a Budapestről, valamint az egész agglomerációból könnyen elérhető kvalifikált munkaerőt érdemes kiemelni. A környéken már megtelepedett vállalatok, illetve az új fejlesztések számottevő tőkét koncentrálnak ebben a dinamikusan fejlődő térségben.
A park elsősorban logisztikai, elektronikai, élelmiszeripari és gépipari cégek ideális telephelye.

Az ipari park tulajdonosának további fejlesztéseiről bővebben.

A Budapesttől és az M0 autóúttól 12 km-re délre az 51-es út mentén található parkban teljes közművel ellátott ingatlanokat kínálunk eladásra 2000 m2-től akár 60 ha-ig.

conf/upload/32


conf/upload/33


A DUNAVARSÁNY IPARI PARK FEJLESZTÉSE - ÚJ SZÉCHENYI TERV


A Dunavarsány Ipari Park fejlesztése a kihasználtsági szint növelése érdekében

A pályázatban bemutatott projektjavaslatunk célja a Dunavarsányi Ipari Park területi kihasználtsági szintjének növekedéséhez szükséges alap infrastruktúra feltételeinek megteremtése, illetve a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.

A projekt megvalósítása során a következő fő tevékenységek kerülnek elvégzésre:

- 2 db. új mélyfúrású ivóvíz kút létesítése, és integrálása a meglévő vízkezelő, és szolgáltató rendszerbe,
- Ivóvízkezelő berendezés fejlesztése, és kapacitásának növelése, valamint a berendezésnek helyt adó üzemi épület bővítése,
- A szennyvízhálózat bővítése,
- A víz és szennyvíz hálózat bővítéséhez energia ellátás kiépítése,
- A szolgáltatásnyújtáshoz használt eszközök tárolására alkalmas raktárépület építése,
- A VII. jelű út kialakítása - a további értékesítendő területek megközelítésének biztosításához, valamint az út mentén víz és csatorna közmű vezetékek fektetése,
- A Dunavarsány Ipari Park területén keletkező csapadékvizet elvezető rendszer létesítése.

A tervek szerint a fenntartási idő végéig 10 új vállalkozással fog bővülni az Ipari Parkba betelepült vállalkozások száma és várhatóan a nettó terület kihasználtsága el fogja érni a 70%-ot.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft.
Székhely: 1071 Budapest Városligeti fasor 47-49;
Tel: (+36-1) 413-7943; Fax: (+36-1) 413-7941;
E-mail: palfy@dunavarsanypark.com, palg@dunavarsanypark.com
honlap: www.dunavarsanypark.com

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely / telephely: 1146 Budapest, Hermina út 17. Déli torony, II-III. emelet;
Tel: (+36-1) 471-8955; Fax: (+36-1) 471-8975;
e-mail: proregio@proregio.hu;
honlap: www.proregio.hu

A DUNAVARSÁNY IPARI PARK FEJLESZTÉSE - SZÉCHENYI 2020

Széchenyi 2020

A Dunavarsány Ipari Park fejlesztése - Szennyvíztisztító telep létrehozása a Dunavarsány Ipari Park területén

A beruházás szükségességét a betelepült cégek fejlesztési elképzelései és a várható betelepülők infrastruktúra ellátásának szüksége indokolják. A fejlesztések elsősorban az alapinfrastruktúrát érintik, úgy mint a vízbázis fejlesztést, a szennyvízkezelés megoldását, valamint a csapadékelvezető rendszer második ütemének kiépítését.

Vízbázis fejlesztés:

A meglévő kutak kapacitása fedezi a jelenlegi betelepültek ellátását, de a várható igények kielégítésére már nem rendelkeznek kellő kapacitással. A felmerült kapacitások biztosítására további két mélyfúrású kút létestését tervezzük 500-500 m3/d kapacitással. A két kút kútfej-aknával, szivattyúval, a meglévő vízkezelő rendszerbe kötve biztosítja az igényeknek megfelelő vízkapacitást.

Szennyvíz kezelés:

A Dunavarsány térségi szennyvízkezelő telep működési problémái miatt a hatóság korlátozta a szennyvízbevezetést a telepre. Ez rendkívül károsan érintette az Ipari Park területén lévő fogyasztókat, mivel szerződés ellenére a telepre a hatósági korlátozás érvénybe lépésével a szennyvíz nem vezethető be, ezáltal a Park további fejlesztése ellehetetlenül.

A meglévő szerződéses kötelezettségek, a távlati fejlesztési igények szükségszerűvé tették az Ipari Park kiszolgáltatottságának megszüntetését és a keletkező szennyvizek biztonságos tisztításának megoldását. A tervezett rendszer és tisztítómű két különálló rendszerből áll a környezetvédelmi szempontok hatóság által javasolt módon történő figyelembe vételével. Az egyik a működő üzemek hűtőrendszeréből kikerülő 500 m3/d kapacitású „szürke” szennyvízkezelő műtárgyakból álló kezelő mű, mely az elkülönítetten kibocsátott szennyvizek fogadását, kezelését és elvezetését biztosítja. A másik a Park területén lévő vállalkozások szociális és technológiai szennyvizét fogadja, kezeli és vezeti befogadóba. Ennek kapacitása 1800 m3/d, melyből az első 1200 m3/d kapacitású rész épül meg.

Csapadékvíz elvezetés:

A beruházás szükségességét indokolja, hogy a területre betelepülő vállalkozások a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő csapadékbefogadóba tudják a képződő csapadékvizet elvezetni és ezáltal építési engedélyhez jutni. A csapadékvíz hálózat építés II. üteme valósulna meg. Ennek kapcsán megépül a belső hálózat és a befogadó közötti vezetékszakasz, a csillapító műtárggyal, olajfogókkal és befogadóba történő bevezetés kiépítésével.

Kedvezményezett project adatai:

A kedvezményezett neve: Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Szennyvíztisztító telep létrehozása a Dunavarsány Ipari Park területén
A szerződött támogatás összege: 397.871.961 Ft.
A támogatás mértéke %-ban: 37,932938 %
A projekt tartalmának bemutatása: szennyvíztisztító telep létrehozása, a vízbázis fejlesztése, a szennyvízkezelés megoldása, csapadékelvezető rendszer második ütemének kiépítése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2014. 09. 26.
A projekt azonosító száma: KOMP-1.5.3/AD-11-2012-0029


A lap tetejére