A projekt megvalósítása során a következő fő tevékenységek kerülnek elvégzésre:

  • 2 db. új mélyfúrású ivóvíz kút létesítése, és integrálása a meglévő vízkezelő, és szolgáltató rendszerbe,
  • Ivóvízkezelő berendezés fejlesztése, és kapacitásának növelése, valamint a berendezésnek helyt adó üzemi épület bővítése,
  • A szennyvízhálózat bővítése,
  • A víz és szennyvíz hálózat bővítéséhez energia ellátás kiépítése,
  • A szolgáltatásnyújtáshoz használt eszközök tárolására alkalmas raktárépület építése,
  • A VII. jelű út kialakítása - a további értékesítendő területek megközelítésének biztosításához, valamint az út mentén víz és csatorna közmű vezetékek fektetése,
  • A Dunavarsány Ipari Park területén keletkező csapadékvizet elvezető rendszer létesítése.