Az alábbiakban a Dunavarsány Ipari Park Kft. KMOP-1.5.3/AD-11-2012-0029 számú pályázatáról olvashat.

A DUNAVARSÁNY IPARI PARK FEJLESZTÉSE - SZÉCHENYI 2020

kmop-2012-1.jpg

A Dunavarsány Ipari Park fejlesztése - Szennyvíztisztító telep létrehozása a Dunavarsány Ipari Park területén

A beruházás szükségességét a betelepült cégek fejlesztési elképzelései és a várható betelepülők infrastruktúra ellátásának szüksége indokolják. A fejlesztések elsősorban az alapinfrastruktúrát érintik, úgy mint a vízbázis fejlesztést, a szennyvízkezelés megoldását, valamint a csapadékelvezető rendszer második ütemének kiépítését.

Vízbázis fejlesztés:

A meglévő kutak kapacitása fedezi a jelenlegi betelepültek ellátását, de a várható igények kielégítésére már nem rendelkeznek kellő kapacitással. A felmerült kapacitások biztosítására további két mélyfúrású kút létestését tervezzük 500-500 m3/d kapacitással. A két kút kútfej-aknával, szivattyúval, a meglévő vízkezelő rendszerbe kötve biztosítja az igényeknek megfelelő vízkapacitást.

Szennyvíz kezelés:

A Dunavarsány térségi szennyvízkezelő telep működési problémái miatt a hatóság korlátozta a szennyvízbevezetést a telepre. Ez rendkívül károsan érintette az Ipari Park területén lévő fogyasztókat, mivel szerződés ellenére a telepre a hatósági korlátozás érvénybe lépésével a szennyvíz nem vezethető be, ezáltal a Park további fejlesztése ellehetetlenül.

A meglévő szerződéses kötelezettségek, a távlati fejlesztési igények szükségszerűvé tették az Ipari Park kiszolgáltatottságának megszüntetését és a keletkező szennyvizek biztonságos tisztításának megoldását. A tervezett rendszer és tisztítómű két különálló rendszerből áll a környezetvédelmi szempontok hatóság által javasolt módon történő figyelembe vételével. Az egyik a működő üzemek hűtőrendszeréből kikerülő 500 m3/d kapacitású „szürke” szennyvízkezelő műtárgyakból álló kezelő mű, mely az elkülönítetten kibocsátott szennyvizek fogadását, kezelését és elvezetését biztosítja. A másik a Park területén lévő vállalkozások szociális és technológiai szennyvizét fogadja, kezeli és vezeti befogadóba. Ennek kapacitása 1800 m3/d, melyből az első 1200 m3/d kapacitású rész épül meg.

Csapadékvíz elvezetés:

A beruházás szükségességét indokolja, hogy a területre betelepülő vállalkozások a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő csapadékbefogadóba tudják a képződő csapadékvizet elvezetni és ezáltal építési engedélyhez jutni. A csapadékvíz hálózat építés II. üteme valósulna meg. Ennek kapcsán megépül a belső hálózat és a befogadó közötti vezetékszakasz, a csillapító műtárggyal, olajfogókkal és befogadóba történő bevezetés kiépítésével.

Kedvezményezett project adatai:

A kedvezményezett neve: Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Szennyvíztisztító telep létrehozása a Dunavarsány Ipari Park területén
A szerződött támogatás összege: 397.871.961 Ft.
A támogatás mértéke %-ban: 37,932938 %
A projekt tartalmának bemutatása: szennyvíztisztító telep létrehozása, a vízbázis fejlesztése, a szennyvízkezelés megoldása, csapadékelvezető rendszer második ütemének kiépítése. 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2014. 09. 26.
A projekt azonosító száma: KOMP-1.5.3/AD-11-2012-0029